1g- 12.00

4g- 45.00

7g- 82.00

14g- 135.00

28g- 240.00

 

 

Godzilla's Crown (Hybrid)